Психолог, Психотерапевт Татяна Жекова

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Справяне с гнева и агресията
Травматични преживявания
Решаване на конфликти
Тревожност и безспокойство
Взаимоотношения
Натрапливи мисли и действия
Зависимости

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Асоциации и членства

Дружество на Психолозите в Република България
Българска асоциация по клинична комуникация и хипноза
Българска асоциация по СКЕНАР - терапия

Татяна Жекова

Психолог, Психотерапевт

Психолог - психотерапевт, хипнотерапевт, психодрама асистент с над 20 годишен опит в сферата.

Работя в частно "Студио за психотерапия и СКЕНАР - терапия МилЕН" от 15 години.

В кабнета се предлага интегративен подход при психологически и психосоматични проблеми, чрез следните психoтерапевтични и алтернативно медицински направления:

- хипноза, хипнотерапия, медицинска хипноза, регресивна хипноза;

- психодрама терапия, ориентирана към ресурси и решения краткосрочна терапия, СКЕНАР терапия;

Психотерапевтичната работа се предлага и в онлайн вариант в индивидуален и групов формат. 

Мога да бъда полезна в широка област на психологическото подпомагане и терапия, при емоционални и личностови разстройства.

Подготовката ми по психология, социална педагогика и медицина, както и стажът ми в сферата на здравеопазването, в социални  институции и частни структури, ми дават добри умения за работа с широк кръг от проблеми, подходящи за психологическо консултиране и терапия.

Извършвала съм научни изследвания с представени доклади на специализирани форуми в областа на професионалния стрес и психосоматиката.                  / "Значимост на проблема психосоматична болест - два метода в един подход"; "Значимост на някои от факторите обуславящи професионален стрес при здравни и социални работници"; Проект: "Медицинска хипноза, терапевтична комуникация и инвацивни процедури", съвместно с Британска асоциация по медицинска хипноза /