Психолог, Психотерапевт Пламен Димитров

Области на компетентност

Паник атаки
Взаимоотношения
Справяне с тъга, загуба
Травматични преживявания
Решаване на конфликти
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне с гнева и агресията
Баланс личен-професионален живот
Безсъние, нарушения на съня
Зависимости
Натрапливи мисли и действия
Страхове
Тревожност и безспокойство
Хипохондрия
Философия на живота

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Образование

RODC Registered Organization Development Consultant, Advanced Organizational Consulting, Group Dynamics and Applied Business Psychology
Existential Analysis, Counseling and Psychotherapy - New School of Counseling and Psychotherapy, UK
Д-р по психология - Институт по психология - БАН
Магистър медицинска психология - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Асоциации и членства

Дружество на психолозите в Република България
Българска асоциация по приложна психология
International Association of Applied Psychology
Existential Analysis Association, NL & UK
International OD Network

Език

Български език
English
Русский язык

Пламен Димитров

Психолог, Психотерапевт

д-р Пламен Л. Димитров е психолог и екзистенциален психотерапевт с 37-годишен международен стаж в областта на психологичното и организационното консултиране, кризисната интервенция, създаването и реализацията на корпоративни програми за психосоциално подпомагане на служителите (Employee Assistance Programs), екипното и организационното възстановяване, укрепване и развитие. Работни езици: български, руски и английски. Достъп 24/7, включително онлайн.

Подробен профил: https://www.linkedin.com/in/drplamendimitrov/

Страница в интернет: https://www.bgpsychologists.wordpress.com