Психолог, Психотерапевт Пенка Евтимова

Области на компетентност

Справяне със стрес и тревожност
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Взаимоотношения
Травматични преживявания

Демографски данни

Възрастни

Образование

Магистър Психология
Психодрама терапевт

Асоциации и членства

Българско дружество по психодрама и групова терапиа
Дружество на психолозите в Република България

Език

Български език

Пенка Евтимова

Психолог, Психотерапевт