Психолог, Психотерапевт Миглена Иванова

Области на компетентност

Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Травматични преживявания
Справяне с гнева и агресията
Паник атаки
Решаване на конфликти
Страхове
Тревожност и безспокойство

Демографски данни

Възрастни
Деца
Юноши

Образование

Магистър Психология

Език

Български език

Миглена Иванова

Психолог, Психотерапевт

В работата си с хора, гледам на себе си преди всичко, като на човек срещащ се с човек, и след това като на терапевт. Нямам установен план, а по- скоро се доверявам на индивидуален подход към всеки един човек, потърсил помощ и подкрепа. Подход, който провокира откритост, честност и изграждане на връзка, в която присъства доверие и отворено сърце. Всеки човек със своята индивидуалност, със своите проблеми, нужди, болки и преживявания. За мен като терапевт, в основата на работата е подкрепата в откриването на личния потенциал, който често не подозираме, че притежаваме. Подкрепа в достигане и преживяване на автентични емоции, често заровени дълбоко в нас, чувства, източници на страхове, водещи до трудности в живота. Докосвайки се и опознавайки, тези части в нас, те се смаляват и дори изчезват. Тогава идва свободата и лекотата. Важно за тази професия е да имаш сърце и да се ръководиш от него, вярвам в това, дълбоко. Тогава се изгражда истинското доверие в чисто човешки план и идва промяната.