Психолог, Психотерапевт Ивелина Георгиева

Области на компетентност

Травматични преживявания
Справяне със стрес и тревожност
Справяне с гнева и агресията
Паник атаки
Кариерно развитие
Решаване на конфликти

Образование

Магистър Социална и юридическа психология
Доктор Психология

Асоциации и членства

Дружеството за психоаналитична психотерапия

Език

Български език
Italiano

Ивелина Георгиева

Психолог, Психотерапевт

Образование: И. Георгиева е завършила магистърска програма по специалност „Социална и юридическа психология” в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема: “Личност, престъпно поведение и жизнени стратегии“.

От 2018 г. се обучава за психотерапевт към Дружеството за психоаналитична психотерапия.  

От 2013 г. до 2020 г. е работила като психолог в Затвора – гр. София.

Области на компетентност: депресивни и тревожни състояния, емоционални и поведенчески проблеми, трудности, породени от преживяна загуба, травма, житейска криза. 

По-специфични умения: работа с хора с отклоняващо се поведение, хора с агресивно и автоагресивно поведение и такива, намиращи се в ситуации, които самите те възприемат като безизходни.