Психолог, Психотерапевт Галина Лефтерова

Области на компетентност

Взаимоотношения
Натрапливи мисли и действия
Решаване на конфликти
Справяне със стрес и тревожност
Справяне с гнева и агресията
Справяне с тъга, загуба
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Образование

Висше Образование Психология

Асоциации и членства

БАХХ, Асоциация по психодрама

Език

Български език

Галина Лефтерова

Психолог, Психотерапевт

Галина притежава висше образование, специалност Психология от Софийски университет “Климент  Охридски“. 

В допълнение е придобила професионални квалификации по:

медицинска психология и педагогическа рехабилитация в Медицинска академия, София 

редовна аспирантура в Университет “Ян Коменски”- Братислава по психология на управлението 

индивидуална и групова работа, организиран от Институт по психология от Философки факултет, Университет “Ян Коменски”, Братислава 

психодрама-терапевт, хипнотерапевт – класическа хипноза и ериксонианска хипноза и др. 

Притежава дългогодишен професионален опит впсиходиагностика на личността, както и психодиагностични изследвания на интелектуалния потенциал, професионална пригодност, удовлетвореност от работата, екипна съвместимост.  

Притежава богат опит в индивидуално и групово консултиране: социалнопсихологически тренинг на професионално значими качества и умения.