Психолог, Психотерапевт Елис Мустакли

Области на компетентност

Взаимоотношения
Детско-юношеска психология
Решаване на конфликти
Травматични преживявания
Паник атаки
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне с гнева и агресията
Баланс личен-професионален живот
Справяне със стрес и тревожност

Демографски данни

Възрастни
Деца
Двойки

Образование

Доктор по педагогическа и възрастова психология

Асоциации и членства

Член и регионален директор във Фондация за развитие на Емоционалната Интелигентност

Език

Български език

Елис Мустакли

Психолог, Психотерапевт

Eлис Мустакли
доктор по педагогическа и възрастова психология

Д-р Елис Мустакли е завършила бакалавърска степен Начална училищна педагогика и английски език през 2007 г. и придобила магистърска степен по Юридическа  психология през 2010 г. , също така втора магистърска степен по Специална педагогика -2014 г. в Югозападния Университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград.

Доктор по педагогическа и възрастова психология към Югозападен университет “Неофит Рилски” от 2017г.

Опитът в сферата на психологията датира от 2011г., когато д-р Мустакли работи в Дневен център за  деца и възрастни  с психически затруднения. През 2017г. д-р Елис Мустакли е асистент към катедрата по Психология при Югозападния Университет “Неофит Рилски”.

Сертифициран експерт по Емоционална Интелигентност, към Международното общество за емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ и Фондация за развитие на емоционалния интелект, България; Сертификат No BG-2019-000020 / 01.11.2019. Регионален директор на Клубът по Емоционална Интелигентност в гр. Благоевград, насочен към развитие на емоционалната компетентност на децата, за  подпомомагане в израстването им като пълноценни личности и развитие на Емоционалната Интелигентност на възрастните, за да  се справят и адаптират към съвременните предизвикателствата .

В психотерапевтичния процес, д-р Елис Мустакли е сертифициран специалист и използва методите и подходите на позитивната психотерапия (позитивна и фамилна психотерапия).Сертифициран експерт по Позитивна психотерапия . 

Обучена да работи и с метода Схема терапия, като интегративен психотерапевтичен подход за личностна промяна.