Психолог, Психотерапевт Деница Петрова

Области на компетентност

Зависимости
Взаимоотношения
Детско-юношеска психология
Натрапливи мисли и действия
Решаване на конфликти
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне с гнева и агресията
Справяне с тъга, загуба
Справяне със стрес и тревожност
Страхове
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство
Фобии

Език

Български език

Деница Петрова

Психолог, Психотерапевт

Работя като психотерапевт в специализиран център за лечение и психотерапия на зависимости (накомании, алкохолилизъм, хазарт).

Провеждам и училищна консултативна дейност чрез оказване на подкрепа на деца и юноши в риск, превенция на зависимо поведение сред подрастващите и подпомагане на проблемни взаимоотношения в семействата им.

Към момента съм в процес на изграждане като фамилен психотерапевт.

Разбирам психотерапията като процес в търсене на себе си и разгръщане на личностния потенциал, основаващ се на партньорство между психотерапевт и клиент. Аз смятам, че всеки един човек има огромен ресурс и когато бъде подпомогнат да го открие и развие, ще посреща по-леко предизвикателствата на живота. Всъщност именно трудностите, с които се сблъскваме, имат водещо значение в нашия живот, защото откривайки смисъла им, постигаме личностова зрялост и се превръщаме в автори на собствената си промяна.