Психолог, Психотерапевт Биляна Вутова

Области на компетентност

Травматични преживявания
Справяне със стрес и тревожност
Взаимоотношения
Ненасилствена комуникация
Паник атаки
Психология на жената/мъжа
Решаване на конфликти
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Управление на времето-финансите

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Образование

Бакалавърска програма "Психология""
Магистратура "Организационна психология""
Магистратура "Клинична психология""

Биляна Вутова

Психолог, Психотерапевт

Биляна Вутова е специалист психолог, психотерапевт и констелатор в София с над 9 години опит. Специализира в индивидуална и групова терапевтична работа. Създател на практики и програми за себепознание и личностно развитие.Създател на Център "Калей". EMDR терапевт. Психодрама асистент. Медиатор. Организационен консултант. Обучител в метода "Фамилни и системни констелации".