Психолог, Психотерапевт Ана Сапунджиева

Демографски данни

Възрастни
Деца
Юноши

Образование

Магистър по клинична и консултативна психология
Дипломиран психодрама терапевт за деца и юноши

Език

Български език

Ана Сапунджиева

Психолог, Психотерапевт

Магистър по клинична и консултативна психология с дългогодишен опит в областта на детското психично здраве. 

С експертни познания за провеждане на оценка на развитието и състоянието на деца и юноши с проблеми в развитието(интелектуален дефицит, аутизъм, езиково разстройство и обучителни проблеми, хиперактивност). 

С клиничен и терапевтичен опит за планиране на интервенциите, изработване на терапевтичен план за работа. 

Компетенции и опит в правилното интерпретиране и разбиране на трудностите в детска и юношеска възраст, свързани с областите социокомуникотивно функциониране, езиково развитие, развитие на общата и фина моторика, способността за контрол на импулсите и фокусиране на вниманието, емоционална регулация.

Опит в процеса на консултиране и оказване на подкрепа на семейства- за подходящо родителско планиране и поведение.

Дипломиран психодрама терапевт за деца и юноши, сертифициран DIRFloortime терапевт.

Клиничен ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция-приоритет аутистичен спектър, гр. София.

Хоноруван преподавател към СУ „Св. Климент Охридски“ катедра „Психология на развитието на възрастиня и детето“.

Член на екип към УНИЦЕФ за пред пилотно тестване и въвеждане на „Програма на СЗО за предаване на умения на родители и други лица, полагащи грижи за деца със затруднения в развитието „ (CST Caregivers Skills Training).