Психолог Надя Матеева

Области на компетентност

Взаимоотношения
Решаване на конфликти
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Сексуалност, Интимни връзки, секс
Баланс личен-професионален живот
Травматични преживявания
Философия на живота

Демографски данни

Възрастни
Двойки

Образование

Бакалавър по Психология
Магистръ по Клинична и Консултативна Психология
Доктор по Психология

Асоциации и членства

Дружество на Психолозите в Република България
Българско Психоаналитично Общество
Българско Дружество по Психодрама и Групова Терапия
Българска Асоциация по Приложна Психология
Съюз на Учените в България

Език

Български език

Надя Матеева

Психолог

Завършила съм Доктор по Психология, Магистър по Клинична и Конултативна Психология и Бакалавър по Психология.

В допълнение съм придобила следните допълнителни квалификации:

 • Регистриран анализант към Българско Психоаналитично Общество, член на Световнтата Психоаналитична Асоциация (IPA), със сертификат за завършено 4 годишно обучение по Психоанализа, 2020.
 • Дипломиран психодрама – директор към фондация „Психотерапия 2000” и Българско Дружество по Психодрама и Групова Терапия, членове на Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации (FEPTO), 2011.
 • Дипломиран треньор от „Обучение на консултанти по Организационно Развитие, Управление и Развитие на Човешки Ресурси”. Дружество на Психолозите в България, NGB Academy, София, 2011.
 • Дипломиран треньор по «Методи и техники за работа с Център за оценка (Асесмънт център) за оценители» с водещ Михаил Фабрикант, 2010.
 • Дипломиран треньор по „Групово – динамичен тренинг и организационно поведение” с водещ Михаил Фабрикант, 2008.
 • Дипломиран психодрама – консултант към фондация „Психотерапия 2000” и Българско Дружество по Психодрама и Групова Терапия, членове на Федерацията на Европейските психодрама тренинг организации (FEPTO), 2007.
 • Сертифицирано участие в обучителна група по Психодраматична Психотерапия с водещ д-р Давид Йерохам, 2003-2011.
 • Серитифицарано участие в обучителна група по Когнитивно - Поведенческа Психотерапия с водещ д-р Петър Василев, 2002-2005.
 • Сертифицирано участие в модул за професионална подготовка по „Поведенчски нарушения и асоциално поведение” с водещ д-р Владимир Велинов, 2004.
 • Сертифицирано участие в модул за професионална подготовка по „Проективни методи в клиничната практика” с водещ д-р Павлина Петкова, 2004.
 • Сертифицирано участие в модул за професионална подготовка по „Психологическа оценка и консултиране при сексуални дисфункции” с водещ д-р Добринка Божинова, 2004.