Психолог Минчо Николов

Области на компетентност

Взаимоотношения
Детско-юношеска психология
Кариерно развитие
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Баланс личен-професионален живот
Решаване на конфликти
Травматични преживявания

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Деца

Образование

Доктор по психология към СУ "Св. Кл. Охридски".

Лицензи и документи

Език

Български език

Минчо Николов

Психолог

Минчо Николов е докт. по психология към СУ "Св. Кл. Охридски".

С консултативни, терапевтични и обучителини дейности се занимава от 2009 г. Професионалните му интереси са в областта на, индивидуалната, социалната, организационната, педагогическата и трудовата психология.

Форми на консултиране:

  • Индивидуално психологическо консултиране;
  • Семейно консултиране;
  • Детско психологическо консултиране;
  • Организационно консултиране;
  • Психосоциална подкрепа на педагогически специалисти.

Г-н Николов е провел и множество обучения, тренинги и тиймбилдингови форми в стопански и нестопански организации, образователни, общински и областни институции.

Основните сфери на обучение са свързани с преодоляването на професионалния стрес, ефективното управление на емоционалната и социлна интелигентност, кариерното ориентиране и развитие, успешното самопрезентиране и формирането на "soft skills" (меки умения).

Обучител по теми свързани и с вербалната, и невербална комуникация, работа в екип, фактори и мотивационни модели.