Психолог Кремена Минева

Области на компетентност

Взаимоотношения
Справяне със стрес и тревожност
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни

Образование

висше магистър

Език

Български език

Кремена Минева

Психолог

Здравейте! 

 Бих могла да Ви бъда полезна за разширяване на вашето самопознание и личностно развитие.  Имам богат опит в преподаването на психологическо знание в различни области на психологията, както и в прилагането на множество методи за психологическа оценка.