Психолог Жаклина Андонова

Области на компетентност

Страхове
Зависимости
Взаимоотношения
Безсъние, нарушения на съня
Детско-юношеска психология
Справяне с тъга, загуба
Тревожност и безспокойство
Травматични преживявания
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Деца
Юноши

Образование

Доктор по психология, СУ "Св. Климент Охридски"
Магистър по детско-юношеска и училищна психология, СУ "Св. Климент Охридски"
Бакалавър по социални дейности - социален работник, СУ "Св. Климент Охридски"
Фамилен и брачен терапевт, Психотерапевтичен институт по социална екология на личността
Психодрама - асистент /консултант/, Фондация "Психотерапия 2000" и Център за култура и дебат "Червената Къща "Андрей Николов"

Език

English
Български език

Жаклина Андонова

Психолог

Започнах да упражнявам пoмагаща професия преди десет години, като се впуснах в едно от най-трудните полета за терапевтична дейност - зависими поведения и проблемна употреба на психоактивни вещества.

Подобно начало, предопредели развитието на специализирани умения за работа с хора, страдащи от сериозни по степен психични и поведенчески проблеми, а предизвикателствата в практиката доведоха до задълбочаване на професионалната ми подготовка, чрез придобиване на допълнителни квалификации в сферата на психотерапията.

Притежавам задълбочени познания и практика в системен подход и психодрама, както и консултирането на уязвими индивиди, деца и семейства. От натрупаният ми професионален опит и обучение, съм достигнала до извода, че е много важно да се търси психологична помощ, когато възникне необходимост от нея. Отлагането на това и трудността да се търси подобна подкрепа води до задълбочаване на проблемите на хората.

Много е важно да бъдем информирани, че съществува възможността да се възползваме от психолог с превантивна цел. Полагането на грижа за собственото психично здраве е тенденция, която повишава в значима степен качеството на живот на човека, неговото осъзнато взаимодействие със значимите други и способността за разрешаване на проблеми и справяне с закономерно възникващи промени в жизненото развитие.