Психолог Иванка Драгнева

Области на компетентност

Натрапливи мисли и действия
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне със стрес и тревожност
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство
Философия на живота

Демографски данни

Възрастни

Образование

Бакалавър по Психология

Език

Български език

Иванка Драгнева

Психолог