Психолог Галина Василева

Области на компетентност

Травматични преживявания
Баланс личен-професионален живот
Справяне със стрес и тревожност
Детско-юношеска психология
Взаимоотношения
Безсъние, нарушения на съня

Демографски данни

Възрастни
Деца
Двойки

Образование

Магистър по психология от СУ “Климент Охридски”

Асоциации и членства

Испанска асоциация за хуманистична и интегративна психотерапия

Език

Български език
Français

Галина Василева

Психолог

Галина е психолог с практически опит от над 30 години. Завършила е СУ "Кл. Охридски".

Работила е като психолог в Институт по психология на МВР и е на свободна практика от 1999г.

Специалист по психодиагностика, психотерапия, подбор и реподбор, психологически портрет, експертиза, психологическа съвместимост.

Работила е с жени и деца пострадали от насилие.

Прилага индивидуален подход в изследването и психотерапията, съобразен с особеностите на всеки човек.

В допълнение работи като експерт към Софийски градски съд и изготвя психологически изследвания за ТЕЛК.

Член е на Испанската асоциация за хуманистична и интегративна психотерапия, която е член на Европейската асоциация на психолозите.