Психолог Елеонора Планинец

Области на компетентност

Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Детско-юношеска психология
Решаване на конфликти
Справяне със стрес и тревожност
Травматични преживявания
Тревожност и безспокойство
Философия на живота

Демографски данни

Възрастни
Двойки
Деца
Юноши

Образование

Бакалавър по Психология “ ВСУ „Черноризец Хр
Магистър По Психология - „Психология и Психопатология на развитието“ ВСУ „Черноризец Храбър“

Език

Български език

Елеонора Планинец

Психолог

“Пътят от хиляди мили, започва с първата крачка“

Лао Дъ

Най-трудното е да направим първата крачка! Когато осъзнаем, че имаме нужда от подкрепа, вече пътят е много по-лесен. Всеки един от нас е преминал, преминава или му предстои да премине през трудни моменти, но това е съвсем нормално. Най-важното е да преодолеем този път по възможно най-безболезнен начин, заедно!

Бакалавър по психология и магистър по психология и психопатология на развитието. Следдипломна квалификация – ресурсен учител.

Моята професионална дейност е свързана със психосоциална подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности. насочена към изграждане на социално-емоционалната компетентност.

Способността на хората да осъзнават, разпознават, назовават и изразяват чувствата си се смята за ключова за личностното израстване и ефективността на социалните взаимодействия с другите. Гаранцията за успешната реализация в живота на човека е да научим децата от ранна детска възраст да чувстват, разбират и анализират правилно своите емоции и да реагират по най-здравословния начин от тях. Формирането на определени емоционални умения, които стоят в основата на емоционалните компетентности са предпоставки за развитие на емоционалната интелигентност на личността.

Работила съм с в Център за хора с психични разстройства, в момента работя в областта на образованието като училищен психолог в Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - Монтана. Работя с деца и юноши със специални образователни потребности. Освен корекционната и образователна дейност, за мен е важно да подкрепям децата по пътя на емоционалното израстване.

Психолог с опит в областта на психосоциалната рехабилитация, социалните услуги, тренирането на социални умения, психологичното консултиране

Опит в индивидуалното и фамилно консултиране , както и във воденето на тренинги и