Психолог Донка Тончева

Области на компетентност

Баланс личен-професионален живот
Травматични преживявания
Взаимоотношения

Демографски данни

Възрастни

Език

Български език

Донка Тончева

Психолог