Организационен психолог Румен Симеонов

Области на компетентност

Паник атаки
Кариерно развитие
Взаимоотношения
Баланс личен-професионален живот
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ
Справяне със стрес и тревожност
Философия на живота
Справяне с тъга, загуба
Справяне с гнева и агресията

Демографски данни

Възрастни
Юноши

Образование

"Трудова и организационна психология" СУ "Св. Климент Охридски"
"Философия" СУ "Св. Климент Охридски"

Език

Български език
English

Румен Симеонов

Организационен психолог

Организационен психолог и консултант с 20 годишна експертиза в областта на взаимоотношенията между хората в работна среда.

В нашата съвместна работа можем да потърсим заедно отговорите на подобни въпроси:

Как да подобря взаимоотношенията си с прекия ръководител?
Как да променя представата, която прекия ми ръководител  си е формирал за мен?
Как да постигна целите, които съм си поставил в професионалното си развитите?
Как да създам продуктивни взаимоотношения с колега, който действа негативно против мен?
Как да създам ефективен екип?
Как да работя с подчинен, който не ме приема като ръководител?
Как да развивам екипа си?
Как да мотивирам хората около себе си?
Как да лобирам и защитавам интересите си в корпоративна среда?
Как да да формирам адекватна оценка на резултатите от своята работа в корпоративна среда?
Как да намеря смисъла за себе си в работата, която върша?

За мен най-важното е да помогна на хората да се справят с предизвикателството да работят с други хора.