Обучител Албена Паралингова

Области на компетентност

Справяне със стрес и тревожност
Кариерно развитие
Баланс личен-професионален живот
Взаимоотношения
Справяне с тъга, загуба
Управление на времето-финансите

Демографски данни

Възрастни

Образование

Магистър в сферата на човешките ресурси
Професионална квалификация "Треньор в групово-динамични психотренинги"
"Треньор по йога" - следдипломна квалификация към Национална спортна академия и Българска федерация по йога
"Треньор по йога" - следдипломна квалификация към Национална спортна академия "Васил Левски" и Българска федерация по йога

Асоциации и членства

Член на Българската асоциация за управление на хора

Език

Български език

Албена Паралингова

Обучител

Магистър по управление на човешките ресурси.

Притежава 16+ години професионален опит в сферата на мотивацията на хора.
Сертифициран консултант за оценка на личностен, екипен и организационен профил.
Сертифициран треньор в групово-динамични психотренинги.
Сертифициран оценител на професионално-значими качества и компетенции в Асесмънт център.

Притежава над 6- годишен ефективен професионален опит в областта на здравните грижи и интензивната терапия.

Сертифициран инструктор по йога след дългосрочна специализация.
През последната 3 години работи изключително за популяризиране на йога принципи и практики като начин за справяне със стреса в работното ежедневие.

Притежавам магистърска степен в сферата на човешкия капитал и над 17 години професионален опит. През последните 9 години работя в областта на развитието - личностно, екипно и организационно. Професионален треньор съм в обучения за социални умения - ефективна комуникация, работа в екип, мениджмънт на хора, справяне с конфликтни ситуации, вземане на решения, водене на срещи и т.н.
Реализирам програми за превенция на стреса на работното място, базирани на йога и майндфулнес. Притежавам професионална квалификация за треньор по йога, която придобих след дългосрочна специализация.
Работя с темата за смъртта като ключова част от промените и като здравословен аспект на развитие - нещо следва да си отиде, за да дойде новото, включително и в професионален план. Виждам колко ограничения създава собствения ни ум само и само да запази статуквото.
Вярвам, че най-сигурният път към неврозата и болестта е да желаем "всичко да си остане, както си е било досега". Вярвам също, че всяка житейска или професионални ситуация идва, за да ни открие нови хоризонти и нови пътища.
Както твърди един от водещите вдъхновители на нашето време:
"Мястата, където се намират най-големите ни страхове, са и местата на най-големия растеж за нас".