Психолог Виолина Аита

Области на компетентност

Справяне със стрес и тревожност
Баланс личен-професионален живот
Решаване на конфликти
Самоусъвършенстване, себепознание, себеувереност и самопомощ

Демографски данни

Възрастни

Език

Български език

Виолина Аита

Психолог